Inscription des visiteurs

Пријавувањето е задолжително доколку сакате да го следите виртуелниот Саем за студии во Франција. Оваа веб страна ви овозможува онлајн пријавување за да може да си направите ваша агенда на состаноци со претставниците на француските високообразовни институции, како и да земете учество на вебинари.

Ниво на бараните студии:
Области на студии кои ве интересираат
Степен на познавање на францускиот јазик

J'accepte que l'Institut Прифаќам Францускиот институт да ги користи моите лични податоци согласно «Политиката за доверливост на податоците» и « со цел да одговори на барањата на платформата.