“Възможности за повишаване на устойчивостта спрямо наводнения”

Date du webinaire 09.12.2021 14:00
Rejoindre via le navigateur Rejoindre via Zoom
"Възможности за повишаване на устойчивостта спрямо наводнения" DareNet